Vad får jag för el i ledningen?

Det är tre olika saker hur elen produceras (1), vad du betalar för den (2) och vad du får för el ur ditt vägguttag (3).

1. Den el som vi, och andra bolag, producerar säljs till den nordiska elbörsen, kallad Nordpool. Den del som är förnybart producerad, i vårt fall nästan 90 %, får vi ansöka om ursprungsgarantier för hos Energimyndigheten. Det är garantier för att den el som kommer t.ex. från vatten- och vindkraft verkligen matas in i elnätet och att det inte säljs mer förnybar kraft än vad som verkligen tillverkas. Skellefteå Krafts elhandel köper i sin tur tillbaka dessa ursprungsgarantier för sina kunders räkning. För de cirka 10 procent av vår produktion som inte är förnybar köper vi ytterligare ursprungsgarantier, som då kommer från någon annan elproducents förnybara kraft.
Skellefteå Kraft är en av Sveriges största producenter av förnybar energi. Den del, cirka 10 %, som inte är förnybar härrör från kärnkraft i Forsmark. Dessa avtal tecknades för många år sedan och utifrån den kunskap man hade då. Vår målsättning är att vår egen energiproduktion av förnybar kraft ska vara 100 % år 2040, i linje med de nationella målen.

2. Den el du köper från oss är alltså 100% förnybar tack vare de ursprungsgarantier som vi köper, som garanterar att mängden förnybar kraft verkligen finns i elnätet.

3. Du får el från det kraftverk som finns närmast där du bor. Finns det inte tillräckligt med el där så kommer din el från det som är näst närmast och så vidare. Det är verkligheten oavsett från vilket elbolag du köper din el. Men genom att du väljer att handla från ett energibolag som säljer 100% förnybar el så påverkar du utvecklingen av och investeringen i förnybar produktion, genom att den förnybara produktionen blir ursprungsgarantier.

När det gäller den aktuella produktionen så kan du läsa mer om det på denna sida https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

Med vänliga hälsningar,
Sebastian Kundrådgivare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.