Fakturor som understiger 100 kr blir en "0-faktura" och beloppet överförs till nästa faktura.