Varning för bedrägeri och oseriösa säljmetoder!

I tider av kris blir det extra vanligt med bedrägerier och oseriösa säljmetoder. Det har kommit till vår kännedom att det skickas mejl om att kunder kommer att få elen avstängd om de inte betalar in en förfallen faktura. Dessa mejl har inte Skellefteå Kraft som avsändare men kan tolkas som att de kommer från oss. Även mejl där man uppmanas uppge sitt kontonummer för att få elprisstödet utbetalt har uppmärksammats. Det är bedrägeriförsök och vi på Skellefteå Kraft skickar inte dessa.
Skellefteå kraft Kundservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.