Till senaste kommentaren

Elprisstöd - uppdaterat 2023-05-12

2023-05-12

Elstöd till privatpersoner

Just nu pågår Försäkringskassans utbetalningar av elstöd till privatpersoner.
Den 9 juni ska de flesta fått pengarna på sitt angivna konto.

När pengarna betalats till dig ska det antingen stå "Elstöd" eller "Insättning" på ditt kontoutdrag hos banken.

Har du inte anmält ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister sedan tidigare kan du få ditt elstöd på en utbetalningsavi.

På Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer utbetalning av elstödet och hur du löser in eventuell utbetalningsavi.

Elstöd till företag
Den 8 maj beslutade regeringen om reglerna för elstöd till företag, organisationer och näringsidkare. Skatteverket kommer hantera detta elstöd.

Företag kommer kunna ansöka om elstöd via en e-tjänst hos Skatteverket som beräknas öppna den 30 maj 2023.

Elstödet baseras på förbrukningen oktober 2021 - september 2022. För att ha rätt till elstödet ska företaget ha sin anläggning (uttagspunkt) i elområde 3 eller 4.

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om elstöd till företag.

2023-04-30

Försäkringskassan räknar med att betala ut elstöd 2 senast den 9 juni. Elstöd 2 omfattar privatpersoner i hela landet och avser förbrukningen november-december 2022.

För en snabbare utbetalning bör du registrera ditt konto hos Swedbank före den 10 maj, om du inte redan gjort det.

Du som har pension från Pensionsmyndigheten får pengarna på samma konto som pensionen, om det inte finns ett annat konto i Swedbanks kontoregister. Om det inte finns något konto i Swedbanks kontoregister, hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, så skickas en utbetalningsavi. Den kan lösas in gratis online på swedbank.se, eller på ett kontor hos Swedbank eller Sparbankerna.

Försäkringskassan och Swedbank kommer inte att ringa upp, skicka sms eller skicka mail för att efterfråga kontouppgifter.

De som hade flera elnätsavtal den 31 december 2022 får en utbetalning per avtal, och pengarna kan komma olika dagar. En mindre grupp kommer att få vänta längre än den 9 juni på sina utbetalningar, detta på grund av manuella kontroller för att förhindra felaktiga utbetalningar.

Om du får epost, brev eller telefonsamtal där kontouppgifter efterfrågas så ska du snarast avsluta kontakten, då det kan röra sig om bedrägeri.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

2023-03-13

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att utbetala elprisstöd för november-december 2022.

För förbrukning över 18 000 kWh under november-december 2022 får man inte elstöd.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Alla dödsbon förutom dödsbon som bedriver näringsverksamhet kommer att få del av elstödet för perioden november-december 2022.

Läs mer om detta på Regeringens hemsida.

2023-02-28

Från och med 2023-02-28 kan du se ditt beräknade elprisstöd för november-december 2022 på Mina sidor.

När och vem stödet ska utbetalas av utreds fortfarande.


2023-02-10

Regeringen har den 9 februari beslutat att även dödsbon ska få elstöd för perioden oktober 2021 - september 2022.
För mer information, se pressmeddelande från Regeringen.

2023-01-31

Elstöd: november- december 2022

Den 30 januari 2023 lämnar Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om att få använda 10 miljarder kronor för att finansiera ytterligare ett elstöd.

Elprisstödet är en konsekvens av de höga elpriser under november och december 2022, och innebär att alla hushåll med eget elnätsavtal får ett ekonomiskt stöd. Hur mycket man får beror på hur mycket el man förbrukade under dessa månader, men också var i landet förbrukningen skett.

Elprisstödet kompenserar för 80 procent av den uppmätta elförbrukningen. Hushåll i elområde 1 och 2 får 90 öre per förbrukad kWh; i elområde 3, 126 öre och i elområde 4, 129 öre.

Läs mer här

Elstöd: 1 oktober 2021–30 september 2022 – utbetalning

Utbetalningarna av elstödet som gäller för perioden 1 oktober 2021–30 september 2022 kommer att börja utbetalas via Försäkringskassan den 20 februari och pågår i några dagar.

Det dröjer några bankdagar innan pengarna kommer in på kontot.
Alla frågor om utbetalningar av elstöd hänvisas till Försäkringskassan.

2023-01-10

Förslag på nytt elprisstöd i januari 2023
 • Regeringen har föreslagit ett nytt elprisstöd som ska ges till hushåll i hela Sverige.
 • Stödet kommer baseras på perioden november och december 2022.
 • Det här elprisstödet planeras delas ut under våren 2023, efter utdelningen av det första elprisstödet.
 • Det är inte beslutat hur stort det här eventuella elstödet kommer att bli
Vad händer nu: 
• Svenska kraftnät ska inkomma med en ny ansökan till Energimarknadsinspektion för perioden november – december 2022.
• När Energimarknadsinspektionen godkänt ansökan går regeringen vidare och remitterar en förordning.
• Regeringen planerar att besluta om förordningen under februari månad.

Det tidigare beslutade elprisstödet till elområde 3 och 4 beräknas som tidigare börja administreras i februari månad. Regeringen kan idag inte säga närmare än ”till våren” när det bli aktuellt med utbetalning av det nya stödet för november-december 2022.
Det är heller inte beslutat hur mycket ett eventuellt elprisstöd kommer att bli.


2022-12-28
Regeringen har meddelat att det beslutade stödet endast kan betalas ut till privatpersoner och ger ett nytt uppdrag till Svenska kraftnät om att ansöka om ett nytt elstöd till näringsidkare och juridiska personer.

Svenska kraftnät har tagit del av det nya regeringsuppdraget. De kan inte säga någonting om detta stöd ännu.

Regeringen avser att inom en snar framtid återkomma med besked om när utbetalningarna till företag och andra organisationer kan ske.

2022-11-30
Regeringen informerar:

Regeringen kommer hantera utbetalningen först till hushållen till följd av Energimarknadsinspektionens beslut
• Första steget utbetalning till hushållen
• Andra steget utbetalning till företag, andra organisationer och föreningar
• Nu remitteras en förordning
• Därefter fattar regeringen beslut om förordningen
• Förordningen möjliggör för Svenska Kraftnät och Försäkringskassan att hantera utbetalningarna.

Utbetalning av elstödet
 • Försäkringskassan kommer att betala ut stödet till elkunderna
• Planeringen är att utbetalningarna ska påbörjas under februari om inget oförutsett inträffar
• Utbetalningarna till hushållen kommer att ske med automatik, kräver ingen ansökan.

2022-11-18
Detta är stödnivåerna som framtagits:
SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
SE1 och SE2: Stöd utgår inte eftersom medelpriset har inte nått upp till det nationella referenspriset

2022-10-27
Idag presenterade Regeringen ett förslag på elprisstöd baserat på perioden 2021-10-01 till och med 2022-09-30.

Det är både privatkunder och företagskunder i elområde 3 och 4 som får ta del av stödet. Inget stöd utgår till elområde 1 och 2.

Det är Försäkringskassan som kommer att hantera utbetalning av elprisstödet. Hur och när det kommer att betalas ut vet vi inte än.

2022-08-26
Regeringen vill skydda svenska hushåll och företag genom en stor återbäring till elkunderna. För att hantera konsekvenserna av de höga energipriserna i Europa och i Sverige har regeringen gett Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att få använda intäkter från överbelastning i elnätet, så kallade flaskhalsintäkter, för att på kort sikt finansiera nödåtgärder för hushåll och företag.

Exakt utformning av åtgärderna ska Svenska kraftnät föreslå och därefter prövar Energimarknadsinspektionen ansökan.

För mer information, se pressmeddelande från regeringen. 

Detta är fortfarande ett förslag och inget beslut. Vi har ingen mer information om vem som kommer att vara berättigad till elpriskompensationen eller när och hur den ska administreras.
Skellefteå Kraft Kundservice (Uppdaterad )

Kommentarer

 • Förra vinterns elprischock renderade i ett stöd på 6.000 kr till hushåll med medelstor och stor elförbrukning. Det stöd som nu föreslås avser, som jag har förstått, denna vinter. Modellen för beräkning av stödet utgår från förra årets siffror men fortfarande anser jag att stödet gäller för vintern 2022/2023. Hur ser ni på det?
  Det blir märkligt att Norrland inte får stöd när nu elpriset är detsamma i hela landet.
  Alltså: Gäller ersättningen innevarande vinter?
 • Hej Håkan,

  Tack för din fråga.

  Elstödet som nu är framtaget gäller för sin förbrukning mellan oktober 2021 och september 2022. Den är då inte baserade på förbrukning eller priser framåt.

  Däremot skriver Svenska kraftnät att samtidigt som Svenska kraftnät lämnar in ansökan om nödåtgärder, ansöker de även om andra åtgärder som kommer att bidra till sänka tariffer och avgifter för elbolagen, vilket i förlängningen kommer elkunderna till godo.

  I elområde SE1 och SE2 har medelpriset i öre/kWh under 12-månadersperioden oktober 2021-september 2022 inte nått upp till det nationella referenspriset för el, som är 75 öre/kWh. Det innebär att elanvändare inte får ta del av stödet för uttagspunkter där.

  Med vänlig hälsning,

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.