Till senaste kommentaren

Elprisstöd - uppdaterat 2022-11-30

2022-11-30

Regeringen informerar:

Regeringen kommer hantera utbetalningen först till hushållen till följd av Energimarknadsinspektionens beslut
• Första steget utbetalning till hushållen
• Andra steget utbetalning till företag, andra organisationer och föreningar
• Nu remitteras en förordning
• Därefter fattar regeringen beslut om förordningen
• Förordningen möjliggör för Svenska Kraftnät och Försäkringskassan att hantera utbetalningarna.

Utbetalning av elstödet
 • Försäkringskassan kommer att betala ut stödet till elkunderna
• Planeringen är att utbetalningarna ska påbörjas under februari om inget oförutsett inträffar
• Utbetalningarna till hushållen kommer att ske med automatik, kräver ingen ansökan.

2022-11-18
Detta är stödnivåerna som framtagits:
SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
SE1 och SE2: Stöd utgår inte eftersom medelpriset har inte nått upp till det nationella referenspriset

2022-10-27
Idag presenterade Regeringen ett förslag på elprisstöd för perioden 2021-10-01 till och med 2022-09-30.

Det är både privatkunder och företagskunder i elområde 3 och 4 som får ta del av stödet. Inget stöd utgår till elområde 1 och 2.

Det är Försäkringskassan som kommer att hantera utbetalning av elprisstödet. Hur och när det kommer att betalas ut vet vi inte än.

Läs mer om belopp för ersättningen samt frågor och svar på Svenska Kraftnäts webbplats.

2022-08-26
Regeringen vill skydda svenska hushåll och företag genom en stor återbäring till elkunderna. För att hantera konsekvenserna av de höga energipriserna i Europa och i Sverige har regeringen gett Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att få använda intäkter från överbelastning i elnätet, så kallade flaskhalsintäkter, för att på kort sikt finansiera nödåtgärder för hushåll och företag.

Exakt utformning av åtgärderna ska Svenska kraftnät föreslå och därefter prövar Energimarknadsinspektionen ansökan.

För mer information, se pressmeddelande från regeringen. 

Detta är fortfarande ett förslag och inget beslut. Vi har ingen mer information om vem som kommer att vara berättigad till elpriskompensationen eller när och hur den ska administreras.
Skellefteå kraft Kundservice (Uppdaterad )

Kommentarer

 • Förra vinterns elprischock renderade i ett stöd på 6.000 kr till hushåll med medelstor och stor elförbrukning. Det stöd som nu föreslås avser, som jag har förstått, denna vinter. Modellen för beräkning av stödet utgår från förra årets siffror men fortfarande anser jag att stödet gäller för vintern 2022/2023. Hur ser ni på det?
  Det blir märkligt att Norrland inte får stöd när nu elpriset är detsamma i hela landet.
  Alltså: Gäller ersättningen innevarande vinter?
  Håkan
 • Hej Håkan,

  Tack för din fråga.

  Elstödet som nu är framtaget gäller för sin förbrukning mellan oktober 2021 och september 2022. Den är då inte baserade på förbrukning eller priser framåt.

  Däremot skriver Svenska kraftnät att samtidigt som Svenska kraftnät lämnar in ansökan om nödåtgärder, ansöker de även om andra åtgärder som kommer att bidra till sänka tariffer och avgifter för elbolagen, vilket i förlängningen kommer elkunderna till godo.

  I elområde SE1 och SE2 har medelpriset i öre/kWh under 12-månadersperioden oktober 2021-september 2022 inte nått upp till det nationella referenspriset för el, som är 75 öre/kWh. Det innebär att elanvändare inte får ta del av stödet för uttagspunkter där.

  Med vänlig hälsning,
  Jessica Kundrådgivare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.