Till senaste kommentaren

Vad får jag för el i ledningen?

Kan jag se var elen som jag förbrukar produceras?
Jag tycker det skulle var intressant att veta hur stor del som är vind-, sol- eller vattenkraft, eller vad det är för kraft. Både precis nu och en tid tillbaka. Det skulle kunna vara per dag den senaste månaden. Rubriker skulle kunna vara: Idag säljer vi på Skellefteå kraft så här mycket el och den kommer från de här kraftslagen. Går det dessutom att se på kundnivå blir det ju särskilt bra.

Kommentarer

 • Hej Ulla.

  Tack för din fråga.

  Det är en bra och intressant fråga du ställer och tyvärr finns inget kort och enkelt svar, men vi ska försöka förklara.

  Det är tre olika saker hur elen produceras (1), vad du betalar för den (2) och vad du får för el ur ditt vägguttag (3).

  1. Den el som vi, och andra bolag, producerar säljs till den nordiska elbörsen, kallad Nordpool. Den del som är förnybart producerad, i vårt fall nästan 90 %, får vi ansöka om ursprungsgarantier för hos Energimyndigheten. Det är garantier för att den el som kommer t.ex. från vatten- och vindkraft verkligen matas in i elnätet och att det inte säljs mer förnybar kraft än vad som verkligen tillverkas. Skellefteå Krafts elhandel köper i sin tur tillbaka dessa ursprungsgarantier för sina kunders räkning. För de cirka 10 procent av vår produktion som inte är förnybar köper vi ytterligare ursprungsgarantier, som då kommer från någon annan elproducents förnybara kraft.
  Skellefteå Kraft är en av Sveriges största producenter av förnybar energi. Den del, cirka 10 %, som inte är förnybar härrör från kärnkraft i Forsmark. Dessa avtal tecknades för många år sedan och utifrån den kunskap man hade då. Vår målsättning är att vår egen energiproduktion av förnybar kraft ska vara 100 % år 2040, i linje med de nationella målen.

  2. Den el du köper från oss är alltså 100% förnybar tack vare de ursprungsgarantier som vi köper, som garanterar att mängden förnybar kraft verkligen finns i elnätet.

  3. Du får el från det kraftverk som finns närmast där du bor. Finns det inte tillräckligt med el där så kommer din el från det som är näst närmast och så vidare. Det är verkligheten oavsett från vilket elbolag du köper din el. Men genom att du väljer att handla från ett energibolag som säljer 100% förnybar el så påverkar du utvecklingen av och investeringen i förnybar produktion, genom att den förnybara produktionen blir ursprungsgarantier.

  När det gäller den aktuella produktionen så kan du läsa mer om det på denna sida https://www.svk.se/drift-av-transmissionsnatet/kontrollrummet/.

  Med vänliga hälsningar,
 • Hej kollegor och ägare, som proffesionell inom kärnkraftsbranschen tycker jag det är trevligt med ert delägande i Forsmarks Kraftgrupp AB och därmed också Svensk Kärnbränslehantering AB. Hur rimmar det med ert löfte om 100% förnybart? I resten av samhället (inkl högsta nivå i EU) diskutteras i stället hurvida kärnkraft kan få kallas fossilfritt eller inte? Som privatkonsument och gammal kund uppskattar jag er trevliga marknadsföring, men som professionell utförare och med er som delägare, ställer jag mig undrande till vad som avses med just detta budskap.
 • Hej Morre,

  tack för din fråga.

  Skellefteå Kraft levererar 100 % förnybar el till våra kunder. Vår egen produktion består till nästan 90 procent av förnybar el från vatten- och vindkraft. Vi har alltså inte nått målet om att bli 100% förnybara ännu, men vi arbetar för att göra det. Vi anser målet om 100% förnybar elproduktion är positivt för Sverige och vi vill vara en del av att se målet förverkligas.

  Cirka 10 procent av vår energiproduktion kommer från Forsmarks kärnkraftverk där vi är delägare.

  Till allra största delen kommer vår el från vattenkraft och vindkraft från norra Sverige. Så mycket som nära två tredjedelar av den energi Skellefteå Kraft producerar kommer från vattenkraft. Även vår produktion av fjärrvärme kommer till största delen från förnybar energi. Förutom att vara en stor producent av vattenkraft investerar vi stort i vindkraft i kallt klimat. Vi har bland annat byggt en av norra Europas största landbaserade vindkraftparker i kallt klimat i Blaiken i Storumans kommun.

  Med vänliga hälsningar,
 • Kan man med att kalla vind, vatten och solkraft som miljövänligt? Med tanke på vad samtliga källor tillverkar alla delar för detta krävde fossila energier? Är exploatering av mark och forsar, konstgjorda förankringar av vindkraftverk på land och i havet utfört fosilfritt och inte har nekativa påverkningar på de andra arterna som blivigt av med sina boplatser. Samma gäller fälten av solfångare som står där ekosystemet fanns.
  Ser varken miljö tänk eller respekt för planeten  i dessa usla saker.
 • Hej Mats,

  tack för din fråga.

  Det finns för och nackdelar med alla energikällor. Vi har valt att satsa på ett 100% förnybart samhälle och går därför in helhjärtat i det. Du kan alltid läsa mer om vår syn på detta via https://www.skekraft.se/ alternativt kontakta vår kundservice per chatt, mejl eller telefon för vidare samtal kring ämnet.

   Med vänliga hälsningar,

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.