Varför skiljer sig priset på köpt och såld el?

Elen du köper av oss debiteras du efter vårt inköpspris* för månaden, samt påslag, elcertifikat och moms.
Elen du säljer till oss får du ersättning enligt timspotpris samma timme som överskottet skickas ut på elnätet.
Om du både köper och säljer el enligt timpris så skiljer sig ändå snittpriset på fakturorna då du inte köper el och säljer el under samma timmar.

På fakturan för din ersättningen visas snittet av ditt pris för den månaden du producerat, du kan ta fram fullständig rapport på Mina sidor som heter ” El timmätt fakturaspecifikation (rörligt elpris)”
*Skellefteå Krafts rörliga elpris är vårt inköpspris.

De flesta elhandelsföretag använder sig idag av ett så kallat volymvägt elpris.
Det innebär att vi köper in elen från Nord Pool varje timme där aktuella timspotpriset multipliceras med mängden el som beräknas att våra kunder förbrukar samma timme.
I slutet av månaden räknas snittet av detta pris ut. Detta snittpris utgör vårt inköpspris.

Utöver det viktade medelvärdet tillkommer även elcertifikatsavgift, kostnad för ursprungsmärkt el, avgifter mot myndigheter och elbörsen, vårt avtalade påslag och moms.

Vårt inköpspris uppdateras varje månad och du kan se historiska elpriser och elcertifikat här.

Hos oss kan du även välja att teckna timavtal. Då fakturerar vi dig för din förbrukning timme för timme, enligt Nordpools spotpris timme för timme plus påslag, elcertifikatsavgift, ursprungsgarantier, kostnader för SVK (Svenska Kraftnät), balansansvar och moms. Läs gärna om timavtal på vår webbplats.

Skellefteå Kraft Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.